Từ 03/08/2020 đến 09/08/2020

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Thứ hai (03/08/2020)
Cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

- Trực GNTP tại bếp ăn BT
- Kiểm tra số trẻ đi học tại các lớp
- Thu 03 bộ sơ yếu lý lịch của GV liên hệ ĐU phường Minh Khai
- XD kế hoạch BDTX của trường gủi HT duyệt
- Trực hỗ trợ TS cho tiểu học
-Chỉ đạo GV gọi ĐT cho thành phần nghỉ hè xác nhận ngày công T7
-BC số trẻ đi học/ngày về PGD&ĐT

Tại VP tầng 3
Thứ ba (04/08/2020)
cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

- Trực GNTP tại bếp
- Trực TS trẻ 5 tuổi tại trường
- BC số học sinh hàng ngày

Tại bếp ăn BT
Tại Phòng TS
Tại VP tầng 3
Thứ tư (05/08/2020)
Cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trực GNTP tại bếp ăn BT
Trực tuyển sinh tại trường
BC số trẻ về PGD

Tại trường
Thứ năm (06/08/2020)
Cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trực GNTP
Trực Tuyển sinh
BC số trẻ về PGD&ĐT

tại trường
Thứ sáu (07/08/2020)
Cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trực GNTP
Trực TS
BC số trẻ về PGD&ĐT

Tại trường