Từ 30/11/2020 đến 06/12/2020

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Thứ hai (30/11/2020)
Sáng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Họp tại UBND phường Minh Khai
dự QC tại MGl a3
GB BGH
Họp HĐSP
Nộp BC thực hiện CTGD tháng 11 về PGD
Nộp BC đổi mới dự án, kết nối....

tại trường
Thứ ba (01/12/2020)
Sáng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Dự giờ GVNV
Làm việc tại VP

Tại trường
Thứ tư (02/12/2020)
Sáng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chấm bài giảng E
Dự HN tổng kết công tác khuyến học phường MK

Tại trường
Thứ năm (03/12/2020)
cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

Họp chi bộ tháng 12
Làm thông báo và thư ngỏ gửi PGGS vv tổ chức cho trẻ xem múa rối nước Thục Đào
Chấm bài giảng E


Tại trường
Thứ sáu (04/12/2020)
Cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

Dự giờ GVNV
Xây dựng KH tuần 2
làm việc tại VP
Xây dựng 02 KH giao lưu chú bộ đội
Hoàn thiện hồ sơ danh sách nộp bài giảng E

Tại trường