Từ 19/04/2021 đến 25/04/2021

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Thứ hai (19/04/2021)
Cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trực GNTP
dự giờ GVNV
làm việc tại VP
chuẩn bị hồ sơ KT nhiệm vụ năm học
triển khai KH thi RCV cho trẻ MGL

tại trường
Thứ ba (20/04/2021)
Cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

trực GNTP
dự giờ GV
Chấm điểm phiếu 3032 của GVNV
Xây dựng BC tháng và KH tháng 5

tại trường
Thứ tư (21/04/2021)
Cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

nghỉ giỗ tổ HV

tại nhà
Thứ năm (22/04/2021)
cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trực GNTP
làm việc tại VP
Xây dựng kịch bản và CT hội thi RCV
Soạn thảo bộ câu hỏi cho Hội thi

tại trường
Thứ sáu (23/04/2021)
Cả ngày

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trực GNTP
Tổ chức KSK cho CBGVNV toàn trường
xây dựng lịch làm việc tuần 35
Chuẩn bị các điều kiện CSVC, in GM, Giấy khen, treo phông cho Hội thi

tại trường