Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hà 0904233917 Dịch Vọng Hậu -Cầu Giấy- Hà Nội Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Thu Hiền 0393044786 Minh Khai - Bắc Từ Liêm - HN Phó Hiệu Trưởng
3 Nguyễn Thị Hảo 0339090578 Hà Nội Kế toán
4 Đặng Thị Thanh Thủy 0981176493 Minh Khai - Bắc Từ Liêm - HN Giáo viên
5 Ngô Thúy Hằng 0974995527 Xuân Phương - Nam Từ Liêm - HN Giáo viên