Trường mầm non Phúc Lý tổ chức cho các con xem múa rối nước Đào Thục (28/12/2020 16:37)

Trường mầm non Phúc Lý tổ chức cho các con xem múa rối nước Đào Thục

Trường mầm non Phúc Lý tổ chức cho các con

 xem múa rối nước Đào Thục

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và kế hoạch tổ chức các sự kiện của nhà trường. Thứ 6 ngày 24 tháng 12 năm 2020 trường mầm non Phúc Lý tổ chức chương trình ngoại khóa tháng 12/2020: xem múa rối nước Đào Thục tại trường.

Thôn Đào Thục là quê hương giàu lòng mến khách, có nghệ thuật múa rối nước dân gian cổ truyền đặc sắc được các cụ cha, ông nhiều thế hệ truyền lại, mục đích tạo lên cuộc sống nhân dân nông thôn thật vui vẻ sau những ngày lao động mệt nhọc. Phường múa rối nước dân gian Đào Thục gồm nhiều chương trình chon lọc, nhiều tích trò nghệ thuật múa rối nước dân gian đặc sắc cua Phường.

Các tích trò chính cụ thể như sau:

- Hát dạo mở đầu

1. Đốt pháo phất cờ mừng ngày hội

2. Ông Ba khí hề hóm hỉnh giáo trò ngày hội

3. Múa rồng phun lửa mừng ngày hội

4. Anh câu ếch

5. Nghề nhà nông cồng cày vợ cấy con cháu đi bừa

6. Con Trâu chui ống, thể hiện lười làm ham chơi

7. Đánh cá, úp cá, vui xuân,vui ngày hội mừng cho dân làng ấm no

8. Tráng sĩ đánh hổ diệt thú dữ phá hoại cuộc sống dân làng

9. Cáo bắt vịt, chyện thường xảy ra đối với nông dân chăn nuôi

10. Múa Phượng vui xuân

11. Múa Tứ Linh (Long, Ly, Quy, Phượng)

12. Múa hát văn (vui nhộn truyền thống)

          Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa tại trường: