HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-TTG TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2020 PHƯỜNG MINH KHAI (08/12/2020 21:1)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-TTG TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2020 PHƯỜNG MINH KHAI

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-TTG

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2020 PHƯỜNG MINH KHAI

 

          Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020 trường mầm non Phúc Lý đã cử 05 CBGV trong trường tham dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 281/QĐ-TTG – Tổng kết công tác hội năm 2020 tại phường Minh Khai. Trong hội nghị, hội khuyến học phường Minh Khai đã tổng kết 5 năm thực hiện , tổng kết công tác hội, tại đây đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của hội. Đại diện các hội trong chi hội phường Minh Khai cũng lên phát biểu những ý kiến đóng góp cho hội khuyến học Phường Minh Khai ngày càng phát triển. Tại Hội nghị, 01 đồng chí hiệu trưởng đã đạt “ Gia đình khuyến học năm 2020”

          Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tổng kết