KHAI MẠC HỘI GIẢNG Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 (05/11/2020 21:47)

KHAI MẠC HỘI GIẢNG Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

KHAI MẠC HỘI GIẢNG

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-GD&ĐT-MN ngày 02/10/2020 của PGD&ĐT quận Bắc Từ Liêm; Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non Phúc Lý; Nhằm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy học" và thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường  mầm non Phúc Lý tổ chức hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 nhằm:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo; khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động dạy học.

2. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Phong trào Hội giảng một hoạt động chuyên môn là cơ sở để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

4. Tổ chức HĐGD tham gia hội giảng phải thể hiện được sự đổi mới PPDH theo hướng tiếp cận năng lực học sinh, lấy trẻ làm trung tâm và ứng dụng có hiệu quả CNTT trong dạy học.

Ngày 05/11/2020 trường mầm non Phúc Lý đã tổ chức khai mạc Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Dưới đây là một số hình ảnh: