TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MINH KHAI NHIỆM KỲ 2020-2025 (28/05/2020 16:16)

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MINH KHAI NHIỆM KỲ 2020-2025

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MINH KHAI NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Đại hội đảng bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Để định hướng cho các cấp ủy đảng về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ phường Minh Khai diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/5/2020. Dự đại hội Đảng bộ phường Minh Khai, chi bộ trường mầm non Phúc Lý có 02 đảng viên tiêu biểu là đại biểu chính thức. Tại đại hội chi bộ khối giáo dục tặng hoa chúc mừng đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội Đảng bộ phường Minh Khai nhiệm kỳ 2020-2025: