Trường MN Phúc Lý dự Hội nghị Triển khai quản lý nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn năm 2021 và xây dựng nhóm lớp tư thục Hạnh phúc (02/04/2021 9:59)

Vào hồi 08h00 ngày 26/3/2021, tại UBND phường Minh Khai đã diễn ra Hội nghị Triển khai quản lý nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn năm 2021 và xây dựng nhóm lớp tư thục Hạnh phúc. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Hoàng Thị Chiên, Phó CT UBND phường; Dự HN có đồng chí Nguyễn Huy Quỳnh, Cán bộ phụ trách văn hóa phường Minh Khai, đồng chí Nguyễn Văn Luyện cán bộ TYT phường Minh Khai. Về phía trường công lập có đại diện BGH 02 trường mầm non Minh Khai và mầm non Phúc Lý. Chủ nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn phường có mặt đầy đủ. Phần 1: Nghe triển khai Kế hoạch quản lý nhóm lớp tư thục năm 2021 và Sau phần điểm danh các nhóm lớp, đại diện nhà trường, tuyên bố lý do, đồng chí Hoàng Thị Chiên, PCT UBND phường minh Khai triển khai Kế hoạch quản lý nhóm lớp tư thục năm 2021. Nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm: Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo VS ATTP, PCDB, PCCC Công tác khắc phục tồn tại sau kiểm tra của các nhóm lớp Đảm bảo số trẻ/nhóm theo tiêu chuẩn Phần 2: Thảo luận tại Hội nghị Tại Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu đến từ các nhà trường mầm non, chủ nhóm lớp, cán bộ phụ trách theo mảng của phường các vấn đề được đưa ra: Những tồn tại và khắc phục sau các kỳ kiểm tra, giám sát, công tác quản lý nhà nước đối với nhóm lớp; những khó khăn khi nhóm lớp tiến hành xây dựng nhóm lớp hạnh phúc... Phần 3: Đồng chí chủ tọa giải đáp, trao đổi tháo gỡ, làm sáng tỏ các ý kiến:

Vào hồi 08h00 ngày 26/3/2021, tại UBND phường Minh Khai đã diễn ra Hội nghị Triển khai quản lý nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn năm 2021 và xây dựng nhóm lớp tư thục Hạnh phúc.

Chủ trì  Hội nghị: đồng chí Hoàng Thị Chiên, Phó CT UBND phường;

Dự HN có đồng chí Nguyễn Huy Quỳnh, Cán bộ phụ trách văn hóa phường Minh Khai, đồng chí Nguyễn Văn Luyện cán bộ TYT phường Minh Khai.

Về phía trường công lập có đại diện BGH 02 trường mầm non Minh Khai và mầm non Phúc Lý.

Chủ nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn phường có mặt đầy đủ.

Phần 1: Nghe triển khai Kế hoạch quản lý nhóm lớp tư thục năm 2021 và

Sau phần điểm danh các nhóm lớp, đại diện nhà trường, tuyên bố lý do, đồng chí Hoàng Thị Chiên, PCT UBND phường minh Khai triển khai Kế hoạch quản lý nhóm lớp tư thục năm 2021. Nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm:

Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo VS ATTP, PCDB, PCCC

Công tác khắc phục tồn tại sau kiểm tra của các nhóm lớp

Đảm bảo số trẻ/nhóm theo tiêu chuẩn

Phần 2: Thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu đến từ các nhà trường mầm non,  chủ nhóm lớp, cán bộ phụ trách theo mảng của phường

các vấn đề được đưa ra: Những tồn tại và khắc phục sau các kỳ kiểm tra, giám sát, công tác quản lý nhà nước đối với nhóm lớp; những khó khăn khi nhóm lớp tiến hành xây dựng nhóm lớp hạnh phúc...

Phần 3: Đồng chí chủ tọa giải đáp, trao đổi tháo gỡ, làm sáng tỏ các ý kiến:

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị sáng ngày 26/3/2021.