Trường MN Phúc Lý Dự Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan đến nhà trường (19/03/2021 11:27)

Vào hồi 08h00 ngày 18/3/2021, BGH nhà trường có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền và đồng chí nhân viên Kế toán, đồng chí Vương thị Trinh Tuyết đã tham dự Hội nghị Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng phụ trách công tác TTPB GDPL, các đồng chí chuyên viên phụ trách 3 cấp học PGD&ĐT. Giảng viên lớp tập huấn: Thầy giáo Đàm Xuân Quang, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội. Phần 1: Khai mạc lớp tập huấn Đồng chí Tạ Xuân Tiến chuyên viên PGD&ĐT quận tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc lớp tập huấn. Phần 2: Tập huấn 3 nội dung Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của PGD&ĐT quận, thầy giáo Đàm Xuân Quang, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội giảng bài. Nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm: 1. Luật phòng chống tham nhũng: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) gồm 10 chương với 96 điều được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Hậu quả của tham nhũng trong ngành giáo dục - Tham nhũng trong tuyển giáo viên, dẫn tới chất lượng dạy học thấp; - Tham nhũng trong mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học, dẫn tới thiết bị kém chất lượng, hiệu quả giờ dạy không cao. - Tham nhũng trong phân công giáo viên, làm giảm chất lượng giảng dạy; nghiêm trọng hơn là hủy hoại niềm tin của đồng nghiệp, người dân. 2. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày ký. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính hết hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 3. Thông tư 11/2020/TT-BGD&ĐT về việc thực hiện quy chế dân chủ Ngày 19/5/2020 Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 (thay thế Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ GDĐT). Phần 3: Thảo luận tại Hội nghị Tại Hội nghị có các ý kiến thảo luận đến từ các nhà trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận, các nội dung đối với giảng viên: thể thức trình bày văn bản, kỹ thuật trình bày và công tác lưu trữ văn bản. Phần 4: Kết thúc Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, PTP GD&ĐT cảm ơn giảng viên, bế mạc lớp tập huấn.

Vào hồi 08h00 ngày 18/3/2021, BGH nhà trường có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền và đồng chí nhân viên Kế toán, đồng chí Vương thị Trinh Tuyết đã tham dự Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng phụ trách công tác TTPB GDPL, các đồng chí chuyên viên phụ trách 3 cấp học PGD&ĐT.

Giảng viên lớp tập huấn: Thầy giáo Đàm Xuân Quang, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội.

Phần 1: Khai mạc lớp tập huấn

Đồng chí Tạ Xuân Tiến chuyên viên PGD&ĐT quận tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc lớp tập huấn.

Phần 2: Tập huấn 3 nội dung

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của PGD&ĐT quận, thầy giáo Đàm Xuân Quang, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội giảng bài. Nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm:

1. Luật phòng chống tham nhũng: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) gồm 10 chương với 96 điều được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Hậu quả của tham nhũng trong ngành giáo dục

- Tham nhũng trong tuyển giáo viên, dẫn tới chất lượng dạy học thấp;

- Tham nhũng trong mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học, dẫn tới thiết bị kém chất lượng, hiệu quả giờ dạy không cao.

- Tham nhũng trong phân công giáo viên, làm giảm chất lượng giảng dạy; nghiêm trọng hơn là hủy hoại niềm tin của đồng nghiệp, người dân.

2. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày ký. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính hết hiệu lực từ ngày 05/3/2020.

3. Thông tư 11/2020/TT-BGD&ĐT về việc thực hiện quy chế dân chủ

Ngày 19/5/2020 Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện dân ch trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 (thay thế Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ GDĐT).

Phần 3: Thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị có các ý kiến thảo luận đến từ các nhà trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận, các nội dung đối với giảng viên: thể thức trình bày văn bản, kỹ thuật trình bày và công tác lưu trữ văn bản.

Phần 4: Kết thúc

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, PTP GD&ĐT cảm ơn giảng viên, bế mạc lớp tập huấn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị tập huấn ngày 18/3/2021.