Trường mầm non Phúc Lý dự hội nghị Hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng và công tác tuyển sinh (19/03/2021 7:32)

Vào hồi 14h00 ngày 16/3/2021, BGH nhà trường gồm 02 đồng chí Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền và đồng chí Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Phúc Lý đã tham dự Hội nghị Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng phụ trách chung, đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị Thúy PTP PGD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, các đồng chí chuyên viên phụ trách 3 cấp học PGD&ĐT. Phần 1: Hướng dẫn công tác TĐKT và công tác tuyển sinh Sau phần điểm danh các nhà trường, tuyên bố lý do, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vy, chuyên viên PGD&ĐT, phụ trách cấp học tiểu học triển khai hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2021-2022; công tác thi đua khen thưởng và viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt năm 2021. Nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm: - Công tác phối hợp UBND và các ban ngành đoàn thể trong việc điều tra số trẻ trên địa bàn, thống nhất phân tuyến tuyển sinh... - Các nhà trường HD PHHS kê khai phiếu thông tin đối với trẻ 5 tuổi, học sinh lớp 5 đảm bảo chính xác để có căn cứ cấp mã số phục vụ công tác TS. - Xây dựng dự thảo KH tuyển sinh rõ các mục: địa bàn/đối tượng/số lượng/thời gian tuyển sinh... - Gửi biểu mẫu/báo cáo/cam kết trước ngày 31/3/2021 về PGD&ĐT quận. - Công tác thi đua khen thưởng bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để thực hiện. - Công tác viết về gương điển hình tiên tiến NTVT: bài viết đủ các mục rõ thông tin cá nhân người viết/người được viết, đảm bảo trình bày thể thức văn bản; đối với các trường hợp viết năm trước đã đạt giải năm nay không viết nữa, nếu có điểm mới sáng tạo mới thực hiện viết tiếp, tránh gửi bài cũ cho năm mới... Phần 2: Thảo luận tại Hội nghị Tại Hội nghị có 8 ý kiến phát biểu đến từ các nhà trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận, các vấn đề được nêu ra xoay quanh công tác tuyển sinh, bất cập trong điều tra số trẻ, số học sinh đầu vào quá đông, số lớp học không đủ dẫn đến tình trạng quá tải... Phần 3: Đồng chí chủ tọa giải đáp, trao đổi tháo gỡ, làm sáng tỏ các ý kiến: Những nội dung có thể, trong khả năng của PGD&ĐT sẽ được giải đáp tại Hội nghị, Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo lên cấp trên để được tháo gỡ cho các nhà trường trong công tác tuyển sinh năm học mới.

 

Vào hồi 14h00 ngày 16/3/2021, BGH nhà trường gồm 02 đồng chí Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền và  đồng chí Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Phúc Lý đã tham dự Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng phụ trách chung, đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị Thúy PTP PGD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, các đồng chí chuyên viên phụ trách 3 cấp học PGD&ĐT.

Phần 1: Hướng dẫn công tác TĐKT và công tác tuyển sinh

Sau phần điểm danh các nhà trường, tuyên bố lý do, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vy, chuyên viên PGD&ĐT, phụ trách cấp học tiểu học triển khai hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2021-2022; công tác thi đua khen thưởng và viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt năm 2021. Nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm:

- Công tác phối hợp UBND và các ban ngành đoàn thể trong việc điều tra số trẻ trên địa bàn, thống nhất phân tuyến tuyển sinh...

- Các nhà trường HD PHHS kê khai phiếu thông tin đối với trẻ 5 tuổi, học sinh lớp 5 đảm bảo chính xác để có căn cứ cấp mã số phục vụ công tác TS.

- Xây dựng dự thảo KH tuyển sinh rõ các mục: địa bàn/đối tượng/số lượng/thời gian tuyển sinh...

- Gửi biểu mẫu/báo cáo/cam kết trước ngày 31/3/2021 về PGD&ĐT quận.

- Công tác thi đua khen thưởng bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để thực hiện.

- Công tác viết về gương điển hình tiên tiến NTVT: bài viết đủ các mục rõ thông tin cá nhân người viết/người được viết, đảm bảo trình bày thể thức văn bản; đối với các trường hợp viết năm trước đã đạt giải năm nay không viết nữa, nếu có điểm mới sáng tạo mới thực hiện viết tiếp, tránh gửi bài cũ cho năm mới...

Phần 2: Thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị có 8 ý kiến phát biểu đến từ các nhà trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận, các vấn đề được nêu ra xoay quanh công tác tuyển sinh, bất cập trong điều tra số trẻ, số học sinh đầu vào quá đông, số lớp học không đủ dẫn đến tình trạng quá tải...

Phần 3: Đồng chí chủ tọa giải đáp, trao đổi tháo gỡ, làm sáng tỏ các ý kiến:

Những nội dung có thể, trong khả năng của PGD&ĐT sẽ được giải đáp tại Hội nghị, Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo lên cấp trên để được tháo gỡ cho các nhà trường trong công tác tuyển sinh năm học mới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị chiều ngày 16/3/2021.