Kiến tập chuyên đề Stem lớp A1 (14/11/2020 20:59)

Kiến tập chuyên đề Stem lớp A1

Kiến tập chuyên đề Stem lớp A1

 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch chuyên môn, thực hiện chuyên đề năm học 2020-2021

Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2020, Trường mầm non Phúc Lý tổ chức chuyên đề: Hoạt động Stem lớp mẫu giáo lớn A1

Buổi chuyên đề có sự tham gia của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, nhóm lớp tư thục, phụ huynh học sinh và các giáo viên trong trường. Qua buổi tập huấn giáo viên được học hỏi kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp trong việc ứng dụng Stem trong các hoạt động tại trường

STEM là gì?

STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Những kiến thức và kỹ năng vừa nêu phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chuyên đề: