Tập huấn "Thầy cô thay đổi vì một trường học hạnh phúc" (10/11/2020 8:12)

Chủ nhật ngày 08/11/2020, năm trường MN trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm gồm MN Phúc Lý, MN Minh Khai, MN Tây Tựu, MN Phúc Diễn, MN Kiều Mai phối hợp tổ chức tập huấn dự án “Thay đổi vì một trường học hạnh phúc”. Về dự và giảng bài cho lớp học có TS - Nguyễn Ngọc Ân Về phía các nhà trường, có các đồng chí trong Ban giám hiệu của năm trường, cùng các đồng chí cán bộ - giáo viên của 5 nhà trường có mặt đông đủ. Tại buổi tập huấn, các cô giáo được nghe thầy giáo giảng và hiểu được thế nào là trường học hạnh phúc. “Trường học hạnh phúc” có thể hiểu là nơi không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo và HS. “Trường học hạnh phúc” là nơi thầy cô và HS vui sống trong sẻ chia, cảm thông và yêu thương nhau. Đồng thời, nơi đó cũng là mái nhà chung mà mỗi ngày GV và HS đến trường là một niềm hạnh phúc. Để xây dựng trường học hạnh phúc đúng với các tiêu chí của nó, cán bộ quản lý, thầy cô giáo và HS trong nhà trường phải nỗ lực không ngừng, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Chủ nhật  ngày 08/11/2020, năm trường MN trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm gồm MN Phúc Lý, MN Minh Khai, MN Tây Tựu, MN Phúc Diễn, MN Kiều Mai phối hợp tổ chức tập huấn dự án  “Thay đổi vì một trường học hạnh phúc”. Về dự và giảng bài cho lớp học có TS -  Nguyễn Ngọc Ân Về phía các nhà trường, có các đồng chí trong Ban giám hiệu của năm trường, cùng các đồng chí cán bộ - giáo viên của 5 nhà trường có mặt đông đủ.

Tại buổi tập huấn, các cô giáo được nghe thầy giáo giảng và hiểu được thế nào là trường học hạnh phúc. “Trường học hạnh phúc” có thể hiểu là nơi không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo và HS. “Trường học hạnh phúc” là nơi thầy cô và HS vui sống trong sẻ chia, cảm thông và yêu thương nhau. Đồng thời, nơi đó cũng là mái nhà chung mà mỗi ngày GV và HS đến trường là một niềm hạnh phúc.

Để xây dựng trường học hạnh phúc đúng với các tiêu chí của nó, cán bộ quản lý, thầy cô giáo và HS trong nhà trường phải nỗ lực không ngừng, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn: