Kiến tập chuyên đề tháng 10: Hoạt động Stem lớp B1- Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm - Quy chế giờ ăn (30/10/2020 20:58)

Kiến tập chuyên đề tháng 10: Hoạt động Stem lớp B1- Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm - Quy chế giờ ăn

Kiến tập chuyên đề tháng 10: Hoạt động Stem lớp B1- Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm - Quy chế giờ ăn

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch chuyên môn, thực hiện chuyên đề năm học 2020-2021

Trường mầm non Phúc Lý tổ chức chuyên đề:

-Hoạt động Stem lớp mẫu giáo nhỡ B1

- Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm lớp mẫu giáo lớn A2

- Quy chế giờ ăn lớp mẫu giáo nhỡ B2

Buổi chuyên đề có sự tham gia của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, nhóm lớp tư thục, phụ huynh học sinh và các giáo viên trong trường. Qua buổi tập huấn giáo viên được học hỏi kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, ứng dụng Stem vào các hoạt động

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chuyên đề: