Trường MN Phúc Lý tham gia tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử (09/07/2020 15:45)

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của trường, chủ nhật ngày 5/7/2020 trường MN Phúc Lý kết hợp MN Tây Tựu, Phú Diễn, Phúc Diễn, Kiều Mai, Minh Khai đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham tham gia tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử. Qua buổi tập huấn do giảng viên Vũ Hữu Kiên - giảng viên cao cấp ILO cán bộ giáo viên nhân viên đã được học hỏi cách giao tiếp ứng xử, giao tiếp với học sinh, phụ huynh học sinh, giao tiếp giữa các giáo viên, nhân viên

Trường MN Phúc Lý tham gia tập huấn

kỹ năng giao tiếp ứng xử

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của trường, chủ nhật ngày 5/7/2020 trường MN Phúc Lý kết hợp MN Tây Tựu, Phú Diễn, Phúc Diễn, Kiều Mai, Minh Khai đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham tham gia tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử. Qua buổi tập huấn do giảng viên Vũ Hữu Kiên - giảng viên cao cấp ILO cán bộ giáo viên nhân viên đã được học hỏi cách giao tiếp ứng xử, giao tiếp với học sinh, phụ huynh học sinh, giao tiếp giữa các giáo viên, nhân viên

Dưới đây là một số hình ảnh: