Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường TH Minh Khai B (02/03/2020 13:0)

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 21/02/2020 của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về công tác phòng, phòng chổng dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

        Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 21/02/2020 của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về công tác phòng, phòng chổng dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

      Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Y tế Quận tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, tiểu học, THCS và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

       Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục, trường mầm non Phúc Lý đã cử 32 CBGVNV tham gia buổi tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường tiểu học Minh Khai B. Tại đây, CBGV của 2 trường MN Phúc Lý và Tiểu học Minh Khai B đã được bác sĩ hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn giáo viên đo nhiệt độ học sinh, cách vệ sinh khử trùng, các biện pháp bảo vệ cơ thể...., những điều cần làm khi học sinh chuẩn bị đến trường và rất nhiều các thông tin hữu ích khác

          Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn