Nặn hộp quà (30/10/2020 20:35)

Nặn hộp quà

Hộp quà

Chuẩn bị:
Đất nặn màu: hồng, xánh lá, tím...
Khăn lau tay, dao cắt, bảng nặn.
Thực hiện:
Đất sét màu: xanh lá, xanh lục, hồng tím.
Khăn lau tay, dao cắt, bảng nặn.
Thực hiện:
Dùng đất sét màu xanh lá nặn co tròn, ấn dẹp và nặn lại thành hình vuông
Tương tự như vậy tiếp tục nặn viên đất màu xanh lam, lưu ý nặn sao cho phần này có chiều cao gấp 2 lần viên đất xanh lá.
Chia đất sét màu tím hồng ra thành 4 phần bằng nhau, lăn tròn và ấn dẹp chúng lại.

Đặt chồng 2 hình vuông lên với nhau theo bố cục: hình vuông xanh lam làm thân hộp quà và xanh lá làm nắp hộp quà.

Bẻ gập các dải đất sét màu tím lại làm đôi, lần lượt gắn chúng tụm vào nhau trên nắp hộp làm nơ.

Se tròn viên đất màu vàng và đính chúng xung quanh thân hộp.

(mamnon)