NGÀY TƯ VẤN Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện CSGD trẻ tại trường (22/03/2021 10:11)

Để đáp ứng với thời kỳ đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, trong những năm qua Vụ giáo dục Mầm non, Sở giáo dục và đào tạo Hà nội đã quan tâm triển khai chương trình giáo dục mầm non mới là căn cứ để triển khai và chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện CSGD trẻ tại trường

Như chúng ta đã biết, Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu được đảng, nhà nước và toàn dân coi trọng. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Và giáo dục Mầm non là ngành học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân chiếm vị trí quan trọng trong giáo dục mầm non. Để đáp ứng với thời kỳ đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, trong những năm qua Vụ giáo dục Mầm non, Sở giáo dục và đào tạo Hà nội đã quan tâm triển khai chương trình giáo dục mầm non mới là căn cứ để triển khai và chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Chương trình GDMN mới ban hành là chương trình khung được phát triển trên các quan điểm đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ, hướng đến sự phát triển toàn diện và tạo cơ hội cho trẻ phát triển tốt. Với mục tiêu là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, đặt nền tảng và tâm thế cho trẻ sẵn sàng lên lớp. Để thực hiện tốt chương trình GDMN mới đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ chuyên môn đạt từ trung cấp SPMN trở lên, có kiến thức và kỹ năng sư phạm đạt theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GVMN, ngoài ra phải tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, yêu nghề mến trẻ, tận tụy, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt.

Chỉ đạo đạt hiệu quả chương trình GDMN mới là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của người quản lý phụ trách chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chung của ngành trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 10/03/2021 vừa qua, trường mầm non Phúc lý đã tổ chức ngày tư vấn “ Những khó khăn chăm sóc giáo dục trẻ tại trường” do  đồng chí Nguyễn Thanh Huyền chủ trì. Buổi tư vấn diễn ra sôi nổi.

Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi tư vấn: