THÔNG BÁO Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2020 - 2021 (01/07/2020 15:34)

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2020 - 2021

     

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÝ

 

 

Số: 22 /TB-MNPL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

Minh Khai, ngày 23/6/2020   

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2020 - 2021

Căn cứ Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17/6/2020 của PGD&ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

Trường Mầm non Phúc Lý thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Phương thức và đối tượng

a. Phương thức: Xét tuyển

b. Đối tượng:

- Trẻ sinh từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018 sinh sống trên địa bàn các Tổ dân phố Phúc Lý 1, 2, 3, 4 thuộc phường Minh Khai.

- Những trẻ vào trường mầm non có hộ khẩu thường trú hoặc có xác nhận tạm trú của công an phường trước ngày 10/5/2020 (thời điểm kết thúc điều tra)

2. Độ tuổi dự tuyển

Trẻ sinh năm 2018, 2017, 2016, 2015

          3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin học (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản phô tô sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận trước ngày 10/5/2020.

- Giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường trước ngày 10/5/2020 (Đối tượng DT3) (chỉ có giấy xác nhận của cảnh sát khu vực là không hợp lệ).

Ghi chú: Đối với giấy xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo đủ, rõ các thông tin theo quy định: số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin liên quan khác, có xác nhận của công an phường.

* Lưu ý: Đơn xin học công khai trên Website của phòng  GD&ĐT và trên trang thông tin điện tử của trường: mamnonphucly.pgdbactuliem.edu.vn

4. Thời gian tuyển sinh: Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4.1. Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi (sinh năm 2015)

- Từ ngày 04/8/2020 đến hết ngày 06/8/2020

4.2. Tuyển sinh trực tiếp

- Tuyển sinh trực tiếp trẻ 4 tuổi, 5 tuổi (sinh năm 2015, 2016) chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến: Từ 7h30 đến 16h30 ngày 13/8/2020.

- Tuyển sinh trẻ 3 tuổi (sinh năm 2017): Từ 7h30 đến 16h30 ngày 14/8/2020

- Tuyển sinh nhà trẻ (sinh năm 2018): Từ 7 giờ 30 ngày 15/8/2020 đến hết 15 giờ 30 ngày 15/8/2020.

- 17 giờ 30 ngày 15/8/220: Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về BCĐ.

- Ngày 17/8/2020: nhận giao chỉ tiêu bổ sung từ Ban chỉ đạo.

 4.4. Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với những học sinh đã đăng kí thành công tuyển sinh trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 15/8/2020.

4.5. Tuyển sinh bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)

Sau ngày 15/8/2020, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Ban chỉ đạo; căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường, Phòng Giáo dục cho phép trường được tuyển bổ sung đủ chỉ tiêu:

- Thời gian: Từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020.

- Ngày 23/8/2020: Báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND Quận (qua Phòng GD&ĐT).

5. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh

a. Chỉ tiêu

Chỉ tiêu được giao: 115 học sinh các lứa tuổi (Trẻ sinh năm 2015 đến năm 2018), cụ thể:

- Nhà trẻ (Sinh từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018):  50 trẻ

- Mẫu giáo bé (Sinh từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017): 38 trẻ

- Mẫu giáo nhỡ (Sinh từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016): 21 trẻ

- Mẫu giáo lớn (Sinh từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015): 06 trẻ

b. Địa bàn tuyển sinh: (Theo tuyến đã được phòng GD&ĐT quy định): 04 tổ dân phố Phúc Lý thuộc phường Minh Khai.

  * Đối với những trường hợp phụ huynh không đến tuyển sinh theo đúng quy định coi như không có nhu cầu cho con học tại trường.

Nhà trường thông báo để các phụ huynh được biết Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021. Kính đề nghị các bậc phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Trường Mầm non Phúc Lý trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- UBND phường; (để t/b)

- Các Tổ dân phố; (để t/h)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hà