Trường MN Phúc Lý tham gia Liên hoan Đồng ca hợp xướng “Đảng-mùa xuân-dân tộc” quận Bắc Từ Liêm năm 2021 (25/01/2021 15:18)

Tham gia Dàn đồng ca hợp xướng Đảng Mùa xuân dân tộc Cụm 1 tại phường Minh Khai, trường mầm non Phúc Lý cử 03 cán bộ giáo viên tham gia Hội diễn

Tham gia Dàn đồng ca hợp xướng Đảng Mùa xuân dân tộc Cụm 1 tại phường Minh Khai, trường mầm non Phúc Lý cử 03 cán bộ giáo viên tham gia Hội diễn

Buổi tập luyện đầu tiên vào ngày 12/01/2021 tại Hội trường UBND phường, đến dự và chỉ đạo buổi tập luyện có đồng chí Hoàng Thị Chiên, PCT UBND phường

Buổi tập tối ngày 12/01/2021

Buổi tập tối ngày 13/01/2021

Buổi tập tối ngày 15/01/2021

Buổi tổng duyệt cuối cùng tối ngày 15/01/2021

Buổi biểu diễn tối ngày 21/01/2021