Khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS ( 27/7/1947 - 27/7/2020). (29/07/2020 17:2)

Sáng nay 20/7/2020, tại Trạm ý tế Phường, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Minh Khai tổ chức buổi khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS ( 27/7/1947 - 27/7/2020). Chi đoàn trường mầm non Phúc Lý cử đoàn viên tham gia hỗ trợ hoạt động ý nghĩa này.

 

Khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS

( 27/7/1947 - 27/7/2020).

Sáng nay 20/7/2020, tại Trạm ý tế Phường, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Minh Khai tổ chức buổi khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS ( 27/7/1947 - 27/7/2020). Chi đoàn trường mầm non Phúc Lý cử đoàn viên tham gia hỗ trợ hoạt động ý nghĩa này. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của chi đoàn