LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị  Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và trao học bổng cho con CBNV vượt khó năm 2020. (26/06/2020 13:47)

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị  Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và trao học bổng cho con CBNV vượt khó năm 2020.

Sáng ngày 25/6/2020, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị  Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và trao học bổng cho con CBNV vượt khó năm 2020. 

Tại Hội nghị LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị  Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và trao học bổng cho con CBNV vượt khó năm 2020.

 Từ những câu chuyện trong thực tế, sinh động của cuộc sống thường nhật, phản ánh rõ nét về những thay đổi giữa gia đình truyền thống và gia đình hiện đại, những ứng xử giữa các thành viên đã tác động đến việc xây dựng mục tiêu gia đình phát triển bền vững, ấm no, bình đẳng, tiến bộ.

 

Qua đây, cán bộ, hội viên phụ nữ xác định được vai trò của mình trong việc gìn giữ tổ ấm, có thêm các kỹ năng để hóa giải mâu thuẫn trong gia đình, sao cho mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái ngày càng trở nên tốt đẹp. Đặc biệt các thành viên gia đình trong thời đại mới, không được quên nghĩa vụ của mình là con cháu phải biết kính trọng, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, vợ chồng phải hòa thuận, thủy chung, bậc làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm dạy dỗ, định hướng cho các con và mỗi người con trong gia đình cần phải biết hiếu thuận.

 

Giải quyết tốt các vấn đề của gia đình, là giải quyết tốt các vấn đề xã hội, là cơ sở, điều kiện để mỗi gia đình – một tế bào bền vững và cũng là “tổ ấm” thật sự của mỗi thành viên và là môi trường chắc chắn tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước để có được những đóng góp, nỗ lực cao nhất cho mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hôm nay trường MN Phúc Lý cũng tham gia dự hội. Trường MN Phúc Lý có 

+ 1 giáo viên được ủy ban dân quận Bắc Từ liêm trao tặng danh hiệu: " gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" năm 2020.

+ 1 giáo viên được ủy ban dân quận Bắc Từ liêm trao tặng danh hiệu: " Con CNVCLĐ của đơn vị chăm ngoan học giỏi, vượt khó vươn lên"

Sau đây la một số hình ảnh: