Cách cài ứng dụng  Bluezone để phòng chống dịch (03/03/2021 10:52)

Cách cài ứng dụng  Bluezone để phòng chống dịch

Cách cài ứng dụng  Bluezone để phòng chống dịch

Xem tại đây

1. Truy cập vào đường link sau để được hướng dẫn chi tiết và cụ thể nhất về ứng dụng https://bluezone.gov.vn/

2. Hệ thống hoạt động như thế nào?

  • Tham gia cộng đồng Bluezone
  • Ứng dụng ghi nhận quá trình tiếp xúc gần (vào lúc nào, bao lâu)
  • Nếu có F0, cơ quan Y tế có thẩm quyền nhập dữ liệu F0 vào hệ thống
  • Hệ thống gửi dữ liệu F0 đến tất cả các máy trong cộng đồng Bluezone
  • Ứng dụng Bluezone trên máy sẽ só sánh lịch sử tiếp xúc với dữ liệu F0
  • Nếu dữ liệu F0 khớp với lịch sử tiếp xúc
  • Ứng dụng cảnh báo người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19
  • Màn hình hiện thị hướng dẫn liên hệ với cơ quan Y tế có thẩm quyền để nhận trợ giúp
  • Ứng dụng có thể giúp cảnh báo cho người thuộc nhóm F2 (tiếp xúc gần với F1)

3. Các câu hỏi thưởng gặp
https://bluezone.gov.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap

Theo: Bộ Y tế