Hoạt động học -D1 (19/06/2020 15:27)

Hoạt động phát triển thể chất là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp trẻ phát triển toàn diện. Trẻ được rèn luyện cơ thể giúp củng cố sức khoẻ, phát triển thể lực và tâm lí tốt hơn. Hoạt động vận động làm cho trẻ sảng khoái, tinh thần vui vẻ, trẻ trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn và tự tin. Ngoài ra, hoạt động phát triển thể chất làm tăng cường, hoàn thiện hơn kỹ năng vận động tinh và vận động thô cho trẻ thông qua các bài tập

TRƯỜNG MN PHÚC LÝ

TIN BÀI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP NHÀ TRẺ D1

Hoạt động phát triển thể chất là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp trẻ phát triển toàn diện. Trẻ được rèn luyện cơ thể giúp củng cố sức khoẻ, phát triển thể lực và tâm lí tốt hơn. Hoạt động vận động làm cho trẻ sảng khoái, tinh thần vui vẻ, trẻ trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn và tự tin. Ngoài ra, hoạt động phát triển thể chất làm tăng cường, hoàn thiện hơn kỹ năng vận động tinh và vận động thô cho trẻ thông qua các bài tập

Thứ 2 ngày 15 tháng 06 năm 2020, lớp Nhà trẻ D1 tổ chức hoạt động PTVĐ với đề tài: “Bật xa”, TCVĐ: Nu na nu nống. Thông qua bài tập vận động này, trẻ hứng thú tham gia giờ học, các kỹ năng luyện tập đối với trẻ nhẹ nhàng thoải mái hơn, kiến thức, kỹ năng được nâng cao rõ rệt.Trẻ nhanh nhẹn, mạnh dạn, năng động tự tin, khéo léo hoàn thành tốt bài tập vận động

          Dưới đây là một số hình ảnh của cô và trẻ trong hoạt động PTVĐ: