Môn  Hiển thị :
Thơ: Bàn tay cô giáo- MGL A2
vuongthuylinh
20/11/2020
KPKH: Trò chuyện về ngày 20/11- MGL A2
vuongthuylinh
20/11/2020
Toán: Tách gộp trong phạm vi 7- MGL A2
vuongthuylinh
12/11/2020
Truyện: Cậu bé Tích chu- MGL A2
vuongthuylinh
5/11/2020
NT: Dạy trẻ tay trái- tay phải- MGB C1
vuongthuylinh
5/11/2020