Ngày thể thao tháng 4/2021 (28/04/2021 11:7)

Thông qua ngày thể thao tháng 4/2021 giúp PHHS và CBGVNV tăng thể lực lại vừa rèn luyện nhân cách, tình đoàn kết, kỹ năng hoạt động nhóm hiệu quả, biết cách ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ gia đình và xã hội, đồng thời vận [...]